Καταρράκτες Βαφής Καμπίνες


0.0 ΚΑΜΠΙΝΕΣ.

0.0 ΚΑΜΠΙΝΕΣ.

01 Καταρράκτης  βαφής επίπλων & εξαρτηματων

01 Καταρράκτης βαφής επίπλων & εξαρτηματων

02 Καμπίνα βαφής ενεργού άνθρακα

02 Καμπίνα βαφής ενεργού άνθρακα

02 Καμπίνα φίλτρου 1.25

02 Καμπίνα φίλτρου 1.25

03 Καταρράκτης βαφής 10 μέτρων

03 Καταρράκτης βαφής 10 μέτρων

03 Καταρράκτης βαφής επίπλων 5 μέτρων

03 Καταρράκτης βαφής επίπλων 5 μέτρων

04 Καμπίνα βαφής με σχάρες

04 Καμπίνα βαφής με σχάρες

05 Καταρράκτης  βαφής επίπλων 6 μέτρων με σχάρες.

05 Καταρράκτης βαφής επίπλων 6 μέτρων με σχάρες.

06 Καμπίνα επίπλων με οικολογικό φίλτρο.3μ.

06 Καμπίνα επίπλων με οικολογικό φίλτρο.3μ.

07 Καμπίνα βαφής επίπλων με οικολογικό φίλτρο.4 μέτρων.

07 Καμπίνα βαφής επίπλων με οικολογικό φίλτρο.4 μέτρων.

08 Καμπίνα βαφής επίπλων  με φίλτρο 5 μέτρων.

08 Καμπίνα βαφής επίπλων με φίλτρο 5 μέτρων.

08 Καμπίνα βαφής με φίλτρα 6 μέτρων

08 Καμπίνα βαφής με φίλτρα 6 μέτρων

09 Καταρράκτης - Καμπίνα βαφής επίπλων  κλειστού τύπου 10χ5χ3,3

09 Καταρράκτης - Καμπίνα βαφής επίπλων κλειστού τύπου 10χ5χ3,3

1.1 Καμπίνα βαφής κλειστού τύπου 8 χ 5 χ 3,3

1.1 Καμπίνα βαφής κλειστού τύπου 8 χ 5 χ 3,3

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά για καμπίνες βαφής επιπλων κλειστού

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά για καμπίνες βαφής επιπλων κλειστού

1.2 Καμπίνα βαφής κλειστού τύπου

1.2 Καμπίνα βαφής κλειστού τύπου

1.2 Καμπίνα βαφής με φίλτρα κλειστού τύπου 9 χ 5 χ 3,3

1.2 Καμπίνα βαφής με φίλτρα κλειστού τύπου 9 χ 5 χ 3,3

1.2 Πίνακας  Καμπίνας ( ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ )

1.2 Πίνακας Καμπίνας ( ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ )

1.3 Καμπίνα  ηλεκτροστατικής   βαφής

1.3 Καμπίνα ηλεκτροστατικής βαφής

1.5 Καμπίνα βαφής  επίπλων με φίλτρο

1.5 Καμπίνα βαφής επίπλων με φίλτρο

1.6 Καμπίνα βαφής με σχάρες.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

1.6 Καμπίνα βαφής με σχάρες.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

1.8 Καμπίνα βαφής επίπλων  με οικολογικό φίλτρο.5 μέτρων.

1.8 Καμπίνα βαφής επίπλων με οικολογικό φίλτρο.5 μέτρων.

2.0 Καμπίνα βαφής επίπλων κλειστού τύπου.

2.0 Καμπίνα βαφής επίπλων κλειστού τύπου.

2.1 Καμπίνα βαφής επίπλων κλειστού τύπου.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

2.1 Καμπίνα βαφής επίπλων κλειστού τύπου.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

2.3 Καταρράκτης - Καμπίνα βαφής επίπλων απλή.

2.3 Καταρράκτης - Καμπίνα βαφής επίπλων απλή.

2.7 Καταρράκτης βαφής επίπλων, 4 μέτρων

2.7 Καταρράκτης βαφής επίπλων, 4 μέτρων

2.8 Καταράκτης βαφής επίπλων καταρράκτης 4 μέτρων

2.8 Καταράκτης βαφής επίπλων καταρράκτης 4 μέτρων

2.9 Οικολογική καμπίνα φίλτρου

2.9 Οικολογική καμπίνα φίλτρου

3.0 Διακοσμητικός καταρράκτης

3.0 Διακοσμητικός καταρράκτης

3.1 Φίλτρο οικολογικής καμπίνας. (εισαγωγής).

3.1 Φίλτρο οικολογικής καμπίνας. (εισαγωγής).

3.2 Φίλτρο οικολογικής καμπίνας. (εξαγωγής).

3.2 Φίλτρο οικολογικής καμπίνας. (εξαγωγής).

3.3 Φίλτρο οροφής καμπίνας

3.3 Φίλτρο οροφής καμπίνας

3.3 Φίλτρο οροφής καμπίνας.

3.3 Φίλτρο οροφής καμπίνας.

Καδένα ηλεκτροστατικής βαφής.

Καδένα ηλεκτροστατικής βαφής.

Καμπίνα βαφής φίλτρου 2 μέτρων ενεργού άνθρακα.

Καμπίνα βαφής φίλτρου 2 μέτρων ενεργού άνθρακα.

Καμπίνα βαφής.

Καμπίνα βαφής.

Καμπίνα βαφής.

Καμπίνα βαφής.

Καμπίνα βαφής. με καδένα.

Καμπίνα βαφής. με καδένα.

Καμπίνα ηλεκτροστατικής βαφής.

Καμπίνα ηλεκτροστατικής βαφής.

Καμπίνα οικολογική

Καμπίνα οικολογική

Καταρράκτης βαφής 10 μέτρων.

Καταρράκτης βαφής 10 μέτρων.

Καταρράκτης.

Καταρράκτης.

Φίλτρα απορρόφησης σκόνης.

Φίλτρα απορρόφησης σκόνης.

Φίλτρα προσαγωγής αέρα.

Φίλτρα προσαγωγής αέρα.

Φούρνος ηλεκτροστατικής βαφής.

Φούρνος ηλεκτροστατικής βαφής.