Σπιράλ Εύκαμπτα Βραχίονες


1.0. ΣΠΙΡΑΛ

1.0. ΣΠΙΡΑΛ

1.01 Σπιράλ-Αεραγωγός εύκαμπτος για απορρόφηση καυσαερίων

1.01 Σπιράλ-Αεραγωγός εύκαμπτος για απορρόφηση καυσαερίων

1.02 Βραχίoνες ευκαμπτοι τοπικής απορρόφησης.

1.02 Βραχίoνες ευκαμπτοι τοπικής απορρόφησης.

1.03 Τηλεσκοπικός βραχίoνας 2 Μέτρων

1.03 Τηλεσκοπικός βραχίoνας 2 Μέτρων

1.04 Τηλεσκοπικός βραχίoνας 3 Μέτρων

1.04 Τηλεσκοπικός βραχίoνας 3 Μέτρων

1.1 Βραχίoνες ευκαμπτοι

1.1 Βραχίoνες ευκαμπτοι

1.3 Βραχίoνες εύκαμπτοι απορρόφησης καπνών.

1.3 Βραχίoνες εύκαμπτοι απορρόφησης καπνών.

1.4 Αεραγωγός εύκαμπτος για απορρόφηση πριονιδίων

1.4 Αεραγωγός εύκαμπτος για απορρόφηση πριονιδίων

1.5 Σπιράλ -έυκαμπτος αεραγωγός μεταφοράς υλικών.

1.5 Σπιράλ -έυκαμπτος αεραγωγός μεταφοράς υλικών.

1.7 Σπιράλ-Eύκαμπτος αεραγωγός απορρόφησης (πολυουρεθάνης)

1.7 Σπιράλ-Eύκαμπτος αεραγωγός απορρόφησης (πολυουρεθάνης)

1.8 Σπιράλ-Eύκαμπτος αεραγωγός εξαερισμού

1.8 Σπιράλ-Eύκαμπτος αεραγωγός εξαερισμού

1.9 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός απορρόφησης

1.9 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός απορρόφησης

2.0 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αναρρόφησης καυσαερίων

2.0 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αναρρόφησης καυσαερίων

2.1 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αναρρόφησης καυσαερίων.

2.1 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αναρρόφησης καυσαερίων.

2.2 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός κλιματισμού - εξαερισμού.(fom)

2.2 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός κλιματισμού - εξαερισμού.(fom)

2.3 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

2.3 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου

2.4 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου & ανοξείδωτος.

2.4 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός αλουμινίου & ανοξείδωτος.

2.5 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός μονωμένος

2.5 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός μονωμένος

2.6 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός PVC απορρόφησης.

2.6 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός PVC απορρόφησης.

2.7 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός PVC

2.7 Σπιράλ-Εύκαμπτος αεραγωγός PVC

2.8 Σπιράλ-Διάφοροι εύκαμπτοι αεραγωγοί

2.8 Σπιράλ-Διάφοροι εύκαμπτοι αεραγωγοί

2.9 Σπιράλ εύκαμπτο ανθρακί

2.9 Σπιράλ εύκαμπτο ανθρακί

3.0 Σπιράλ μονωμένο θερμοκρασίας MARCI

3.0 Σπιράλ μονωμένο θερμοκρασίας MARCI

Εύκαμπτος αεραγωγός ( ΣΠΙΡΑΛ ) PVC.

Εύκαμπτος αεραγωγός ( ΣΠΙΡΑΛ ) PVC.