Τα έργα μας


01_ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΜΑΣ.

01_ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΜΑΣ.

02_ Κεντρική απορρόφηση σκόνης .

02_ Κεντρική απορρόφηση σκόνης .

03_ Εγκατάσταση συγκροτήματος απορρόφησης ( Βομβαη, Ινδια )

03_ Εγκατάσταση συγκροτήματος απορρόφησης ( Βομβαη, Ινδια )

04_Αντιρυπαντική μονάδα.

04_Αντιρυπαντική μονάδα.

05 Ξηραντήριο για PELLET περιστρεφόμενο

05 Ξηραντήριο για PELLET περιστρεφόμενο

05 Ξηραντήριο για πέλλετ

05 Ξηραντήριο για πέλλετ

05 Ξηραντήριο πέλλετ σε γραμμή παραγωγής.

05 Ξηραντήριο πέλλετ σε γραμμή παραγωγής.

05-Ολοκληρωμένο συγκρότημα απορρόφησης.

05-Ολοκληρωμένο συγκρότημα απορρόφησης.

05.Απορροφητήρας. ΕΡΓΟ ΛΙΒΥΗΣ

05.Απορροφητήρας. ΕΡΓΟ ΛΙΒΥΗΣ

05_ Ανακύκλωση εξηλασμένης πολυστερίνης.

05_ Ανακύκλωση εξηλασμένης πολυστερίνης.

05_ Απορρόφηση ΧPS έργο ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

05_ Απορρόφηση ΧPS έργο ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

05_ Έργο AALTRA FIRENZE ITALY

05_ Έργο AALTRA FIRENZE ITALY

06_Φιλτρομονάδα.

06_Φιλτρομονάδα.

07-Σιλό με κυκλώνα και φιλτρομονάδα.

07-Σιλό με κυκλώνα και φιλτρομονάδα.

07_Μεταφορά πλαστικών.

07_Μεταφορά πλαστικών.

08_ Aπορρόφηση πριονιδίων με κυκλώνες

08_ Aπορρόφηση πριονιδίων με κυκλώνες

08_Κυκλώνες

08_Κυκλώνες

09_ Βιομηχανική εγκατάσταση σιλο και αεραγωγών.

09_ Βιομηχανική εγκατάσταση σιλο και αεραγωγών.

1.8 Απορρόφηση σκόνης πλακιδίων.

1.8 Απορρόφηση σκόνης πλακιδίων.

1.8 Κυκλώνας με αεροφράκτη.

1.8 Κυκλώνας με αεροφράκτη.

1.8. Καταρράκτες βαφής ΕΡΓΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

1.8. Καταρράκτες βαφής ΕΡΓΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

1.9 Απορρόφηση σκόνης τριβείων

1.9 Απορρόφηση σκόνης τριβείων

10_ Σιλό ( αερομεταφορα διογκωμένης πολυστερίνης )

10_ Σιλό ( αερομεταφορα διογκωμένης πολυστερίνης )

11_ Οικολογικό φίλτρο απορρόφησης σκόνης με βαλβίδες.

11_ Οικολογικό φίλτρο απορρόφησης σκόνης με βαλβίδες.

12_ Εγκατάσταση υφασματινων αεραγωγών κλιματισμού

12_ Εγκατάσταση υφασματινων αεραγωγών κλιματισμού

13_ Εγκατάσταση ψύξης με chillers

13_ Εγκατάσταση ψύξης με chillers

14_ Βαλβίδες

14_ Βαλβίδες

15_ Απορρόφηση πριονιδίων.

15_ Απορρόφηση πριονιδίων.

16_ Εγκατάσταση απορρόφησης χαρτιών.

16_ Εγκατάσταση απορρόφησης χαρτιών.

17_ Κεντρική απορρόφηση (xps)

17_ Κεντρική απορρόφηση (xps)

18_ Οικολογικό συγκρότημα με φίλτρα και κοχλία εξαγωγής (ΣΙΛΟ)

18_ Οικολογικό συγκρότημα με φίλτρα και κοχλία εξαγωγής (ΣΙΛΟ)

2.0 Απορρόφηση σκόνης τριβείων.

2.0 Απορρόφηση σκόνης τριβείων.

2.1 Απορρόφηση σκόνης τεμαχιστικής.

2.1 Απορρόφηση σκόνης τεμαχιστικής.

2.3 Aπορρόφηση σκόνης και πριονιδίων.

2.3 Aπορρόφηση σκόνης και πριονιδίων.

2.4 Aπορρόφηση πριονιδίων Κέντρων κατεργασίας

2.4 Aπορρόφηση πριονιδίων Κέντρων κατεργασίας

2.6 Απορρόφηση σκόνης πάγκων τριψίματος.

2.6 Απορρόφηση σκόνης πάγκων τριψίματος.

2.7 Απορρόφηση πριονιδίων με κεντρικό δύκτιο αεραγωγών.

2.7 Απορρόφηση πριονιδίων με κεντρικό δύκτιο αεραγωγών.

2.8 Απορρόφηση σκόνης μασιφιέρας.

2.8 Απορρόφηση σκόνης μασιφιέρας.

2.9 Απορρόφηση σκόνης και πριονιδίων τριβείου.

2.9 Απορρόφηση σκόνης και πριονιδίων τριβείου.

20_ Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων πριστηρίου ξυλείας.

20_ Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων πριστηρίου ξυλείας.

3.0 Απορρόφηση σκόνης τριβείου.

3.0 Απορρόφηση σκόνης τριβείου.

3.1 Aπορρόφηση σκόνης και πριονιδίων - τριβείων.

3.1 Aπορρόφηση σκόνης και πριονιδίων - τριβείων.

3.4 Aπορρόφηση πριονιδίων 2

3.4 Aπορρόφηση πριονιδίων 2

3.5 Απορρόφηση σκόνης τεμαχιστικής.

3.5 Απορρόφηση σκόνης τεμαχιστικής.

3.6 Βιομηχανική εγκατάσταση

3.6 Βιομηχανική εγκατάσταση

3.7 Αναδευτήρας πλαστικών υλικών ( χαρμανιέρα-μίξερ )

3.7 Αναδευτήρας πλαστικών υλικών ( χαρμανιέρα-μίξερ )

3.8 Βραστήρες ανοξείδωτης κατασκευής.

3.8 Βραστήρες ανοξείδωτης κατασκευής.

4.0 Αεροθέρμανση χώρου με αερολέβητα .

4.0 Αεροθέρμανση χώρου με αερολέβητα .

4.1 Αεροφράκτης και κοχλίας.

4.1 Αεροφράκτης και κοχλίας.

4.2 Αεροφράκτης.(ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ)

4.2 Αεροφράκτης.(ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ)

4.3 Αεροφράκτης.(ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ)

4.3 Αεροφράκτης.(ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ)

4.4 Πλυντηρίδα με κυκλώνες

4.4 Πλυντηρίδα με κυκλώνες

4.5 Πλυντηρίδες καπνού

4.5 Πλυντηρίδες καπνού

4.6 Πάγκοι τριβείων με απορρόφηση

4.6 Πάγκοι τριβείων με απορρόφηση

4.7 Πάγκοι τριψίματος τριβείων χειρός.

4.7 Πάγκοι τριψίματος τριβείων χειρός.

4.8 Eγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού.

4.8 Eγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού.

4.9 Eγκατάσταση οικολογικού φίλτρου με βαλβίδες καθαρισμού..

4.9 Eγκατάσταση οικολογικού φίλτρου με βαλβίδες καθαρισμού..

5.2 Κοχλίας

5.2 Κοχλίας

5.4 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων. ( ΕΧΥLPO )

5.4 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων. ( ΕΧΥLPO )

5.5 Κεντρική απορρόφηση σκόνης xps.

5.5 Κεντρική απορρόφηση σκόνης xps.

5.6 Κεντρική απορρόφηση σκόνης και πριονιδίων.

5.6 Κεντρική απορρόφηση σκόνης και πριονιδίων.

5.9 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων με κυκλώνες.

5.9 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων με κυκλώνες.

6.0 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων πριστηρίου ξυλείας.

6.0 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων πριστηρίου ξυλείας.

6.1 Εναλλάκτης θερμότητας.

6.1 Εναλλάκτης θερμότητας.

6.2 Οικολογικό σιλό με φίλτρα

6.2 Οικολογικό σιλό με φίλτρα

6.5 Σιλό αποθήκευσης πετρελαίου.

6.5 Σιλό αποθήκευσης πετρελαίου.

6.6 Σιλό με φίλτρα & αεροφράκτη.

6.6 Σιλό με φίλτρα & αεροφράκτη.

6.7 Τοπικό συστήμα εξαερισμού 1

6.7 Τοπικό συστήμα εξαερισμού 1

6.8 Τοπικά συστήματα εξαερισμού.

6.8 Τοπικά συστήματα εξαερισμού.

6.9 Τοπικό σύστημα εξαερισμού.

6.9 Τοπικό σύστημα εξαερισμού.

7.0 Τοποθέτηση κυκλώνων για αερομεταφορά χαρτιών.

7.0 Τοποθέτηση κυκλώνων για αερομεταφορά χαρτιών.

7.1 Τοποθέτηση σιλό με κυκλώνα

7.1 Τοποθέτηση σιλό με κυκλώνα

7.2 Τοποθέτηση σιλό με φίλτρα χωρίς βάση για απορρόφηση σκόνης.

7.2 Τοποθέτηση σιλό με φίλτρα χωρίς βάση για απορρόφηση σκόνης.

7.3 Συλλέκτες για κεντρική αεροθέρμανση με εναλλάκτες θερμότητας

7.3 Συλλέκτες για κεντρική αεροθέρμανση με εναλλάκτες θερμότητας

7.4 Εγκατάσταση λεβητων παραγωγής ατμού

7.4 Εγκατάσταση λεβητων παραγωγής ατμού

7.5 Εγκατάσταση αεραγωγών.

7.5 Εγκατάσταση αεραγωγών.

7.6 Εγκατάσταση αεροθέρμανσης.

7.6 Εγκατάσταση αεροθέρμανσης.

7.7 Σιλό με φίλτρα για διάφορες σκόνες.

7.7 Σιλό με φίλτρα για διάφορες σκόνες.

7.8 Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού.

7.8 Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού.

7.9 Εγκατάσταση υφασματινων αεραγωγών κλιματισμού

7.9 Εγκατάσταση υφασματινων αεραγωγών κλιματισμού

8.1 Εγκατάσταση απορροφητήρων υψηλής θερμοκρασίας

8.1 Εγκατάσταση απορροφητήρων υψηλής θερμοκρασίας

8.3 Εγκατάσταση αεραγωγών (κεντρικού δικτύου)

8.3 Εγκατάσταση αεραγωγών (κεντρικού δικτύου)

8.4 Εγκατάσταση αεραγωγών εκκοκκιστηρίου.

8.4 Εγκατάσταση αεραγωγών εκκοκκιστηρίου.

8.5 Εγκατάσταση αεραγωγών αεροθέρμανσης.

8.5 Εγκατάσταση αεραγωγών αεροθέρμανσης.

8.6 Εγκατάσταση λέβητα αερίου

8.6 Εγκατάσταση λέβητα αερίου

8.8 Σιλό με φίλτρα απορρόφησης πριονιδίων.

8.8 Σιλό με φίλτρα απορρόφησης πριονιδίων.

8.9 Οικολογική φιλτρομονάδα με βαλβίδες για σκόνη.

8.9 Οικολογική φιλτρομονάδα με βαλβίδες για σκόνη.

9.1 Εγκατάσταση ψύξης με chillers

9.1 Εγκατάσταση ψύξης με chillers

9.3 Εξαερισμός με χοάνες κινητές.

9.3 Εξαερισμός με χοάνες κινητές.

9.4 Διακοσμητικός καταρράκτης νερού.

9.4 Διακοσμητικός καταρράκτης νερού.

9.5 Οικολογικό φίλτρο με βαλβίδες για σκόνη γυαλιού.

9.5 Οικολογικό φίλτρο με βαλβίδες για σκόνη γυαλιού.

9.6 Χαρμανιέρα πλαστικών και διαφόρων υλικών

9.6 Χαρμανιέρα πλαστικών και διαφόρων υλικών

9.7 Χαρμανιέρες ( αναμικτήρες )

9.7 Χαρμανιέρες ( αναμικτήρες )

9.8 Χαρμανιέρες ( αναμικτήρες )

9.8 Χαρμανιέρες ( αναμικτήρες )

cyklons

cyklons

iveco silos

iveco silos

silos

silos

ΓΕΡΑΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΟΣ

Εξαερισμός ofset.

Εξαερισμός ofset.

Εξαερισμός και κλιματισμός goodys διαβατών

Εξαερισμός και κλιματισμός goodys διαβατών

Εξαερισμός με εναλλάκτη θερμότητας.

Εξαερισμός με εναλλάκτη θερμότητας.

Εξαερισμός χώρου

Εξαερισμός χώρου

Εξαερισμός χώρου GOODYS ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξαερισμός χώρου GOODYS ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξαερισμός χώρου ΕΛΒΟ

Εξαερισμός χώρου ΕΛΒΟ

Εξαερισμός χώρου ΕΛΒΟ

Εξαερισμός χώρου ΕΛΒΟ

Εξαερισμός χώρου και θέρμανση

Εξαερισμός χώρου και θέρμανση

καμπίνες

καμπίνες

Κοχλίας.

Κοχλίας.

Κυκλώνας μεταφοράς ελαιοπυρήνα.

Κυκλώνας μεταφοράς ελαιοπυρήνα.

Πρέσα παραγωγής μπριγκέτας

Πρέσα παραγωγής μπριγκέτας

Σιλό με κοχλία εξαγωγής.

Σιλό με κοχλία εξαγωγής.

Σπαστήρας ξύλων 500 kg/h 10 HP

Σπαστήρας ξύλων 500 kg/h 10 HP

Φίλτρο σκόνης.

Φίλτρο σκόνης.