Φίλτρα Σακκόφιλτρα


0.1.ΦΙΛΤΡΑ. ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ.

0.1.ΦΙΛΤΡΑ. ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ.

0.2.ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

0.2.ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

0.3 Απορροφητήρας με σακκοφίλτρο,  (ΜΟΝΟ) 2 ΗΡ.

0.3 Απορροφητήρας με σακκοφίλτρο, (ΜΟΝΟ) 2 ΗΡ.

0.4 .Απορροφητήρας με φίλτρα , (ΔΙΠΛΟ) 4 ΗΡ.

0.4 .Απορροφητήρας με φίλτρα , (ΔΙΠΛΟ) 4 ΗΡ.

0.5 .Απορροφητήρας κυλιόμενος με φίλτρα ,4+4 7,5 ΗΡ

0.5 .Απορροφητήρας κυλιόμενος με φίλτρα ,4+4 7,5 ΗΡ

0.6 Απορροφητικό συγκρότημα.  32 σακκοφίλτρων.

0.6 Απορροφητικό συγκρότημα. 32 σακκοφίλτρων.

0.7 Φιλτρομονάδα, με 50 σακκόφιλτρα Φ.200χ2000.

0.7 Φιλτρομονάδα, με 50 σακκόφιλτρα Φ.200χ2000.

0.8 Συγκρότημα φίλτρων, σε σειρά  με  κυκλώνα.

0.8 Συγκρότημα φίλτρων, σε σειρά με κυκλώνα.

0.9.Σιλό με φίλτρα ,χωρίς βάση.

0.9.Σιλό με φίλτρα ,χωρίς βάση.

1.1 .Σιλό με φίλτρα .και βαλβίδες (οικολογικό )

1.1 .Σιλό με φίλτρα .και βαλβίδες (οικολογικό )

1.10 κυκλώνας με αεροφράκτη και φίλτρα.

1.10 κυκλώνας με αεροφράκτη και φίλτρα.

1.2 Φιλτρομονάδα με αεροφράκτη.

1.2 Φιλτρομονάδα με αεροφράκτη.

1.3 .Σιλό με φίλτρα.

1.3 .Σιλό με φίλτρα.

1.4 Φιλτρομονάδα.

1.4 Φιλτρομονάδα.

1.4. Φιλτρομονάδα .απορρόφησης σκόνης.

1.4. Φιλτρομονάδα .απορρόφησης σκόνης.

1.5 .Απορροφητικός πάγκος εργασίας .τριψίματος επίπλων.

1.5 .Απορροφητικός πάγκος εργασίας .τριψίματος επίπλων.

1.5 Απορροφητικός πάγκος με απορρόφηση.

1.5 Απορροφητικός πάγκος με απορρόφηση.

1.6. Απορροφητικός, πάγκος  εργασίας, τριψίματος επίπλων.

1.6. Απορροφητικός, πάγκος εργασίας, τριψίματος επίπλων.

1.7. Βαλβίδες αέρος.

1.7. Βαλβίδες αέρος.

1.8. Απορροφητήρας με φίλτρα , (ΔΙΠΛΟ) 4 ΗΡ.

1.8. Απορροφητήρας με φίλτρα , (ΔΙΠΛΟ) 4 ΗΡ.

1.9. Απορροφητήρας με σακκοφίλτρα.

1.9. Απορροφητήρας με σακκοφίλτρα.

2.1. Απορροφητήρας με φίλτρο,  (ΜΟΝΟ) 2 ΗΡ.

2.1. Απορροφητήρας με φίλτρο, (ΜΟΝΟ) 2 ΗΡ.

2.3 . Φιλτρομονάδα , με σακκόφιλτρα, αυτοκαθαριζόμενο.

2.3 . Φιλτρομονάδα , με σακκόφιλτρα, αυτοκαθαριζόμενο.

2.4 Ηλεκτροστατικά Φίλτρα

2.4 Ηλεκτροστατικά Φίλτρα

2.7. Απορροφητήρας με φίλτρα, σε ρόδες . 4 ΗΡ με σακκόφιλτρα.

2.7. Απορροφητήρας με φίλτρα, σε ρόδες . 4 ΗΡ με σακκόφιλτρα.

3.1. Φίλτρομονάδα, με 50 σακόφιλτρα.

3.1. Φίλτρομονάδα, με 50 σακόφιλτρα.

3.3. Σιλό, με σακκόφιλτρα χωρίς βάση.

3.3. Σιλό, με σακκόφιλτρα χωρίς βάση.

3.4 .Απορροφητήρας  με φίλτρα .4+4 7,5 ΗΡ

3.4 .Απορροφητήρας με φίλτρα .4+4 7,5 ΗΡ

3.6 .φίλτρα αέρος .(coral)

3.6 .φίλτρα αέρος .(coral)

3.7. Φιλτρα Λίπους.

3.7. Φιλτρα Λίπους.

3.9 .Φίλτρα Αέρος.

3.9 .Φίλτρα Αέρος.

4.0 .Φίλτρα Αέρος.

4.0 .Φίλτρα Αέρος.

4.1. Φίλτρα Αέρος.

4.1. Φίλτρα Αέρος.

4.2 .Φίλτρα Αέρος.

4.2 .Φίλτρα Αέρος.

4.3. Φίλτρα Αέρος. ( Σακκόφιλτρα )

4.3. Φίλτρα Αέρος. ( Σακκόφιλτρα )

4.4 .Φίλτρα αέρος .(Σακκόφιλτρα).f7-f8

4.4 .Φίλτρα αέρος .(Σακκόφιλτρα).f7-f8

4.5. Απόλυτα φίλτρα. Αέρος .2

4.5. Απόλυτα φίλτρα. Αέρος .2

4.6 .Φίλτρα Αέρος. 3

4.6 .Φίλτρα Αέρος. 3

4.8 .Φίλτρα ενεργού  ανθρακα.

4.8 .Φίλτρα ενεργού ανθρακα.

4.9. Φίλτρα ενεργού ανθρακα.

4.9. Φίλτρα ενεργού ανθρακα.

5.0. Φίλτρο οικολογικής καμπίνας. (εισαγωγής).

5.0. Φίλτρο οικολογικής καμπίνας. (εισαγωγής).

5.1. Φίλτρο ενεργού άνθρακα. οικολογικής καμπίνας.

5.1. Φίλτρο ενεργού άνθρακα. οικολογικής καμπίνας.

5.2 .Φίλτρο οροφής .καμπίνας βαφής.

5.2 .Φίλτρο οροφής .καμπίνας βαφής.

5.3. Φιλτρομονάδα. με βαλβίδες.

5.3. Φιλτρομονάδα. με βαλβίδες.

5.4. Φίλτρο με βαλβίδες.

5.4. Φίλτρο με βαλβίδες.

Αντιρυπαντική μονάδα.

Αντιρυπαντική μονάδα.

Κλωβοί διάφοροι.

Κλωβοί διάφοροι.

Κλωβοί διάφοροι.

Κλωβοί διάφοροι.

Φίλτρα απορρόφησης σκόνης.

Φίλτρα απορρόφησης σκόνης.

Φίλτρα για καμπίνες βαφής. v 600 g

Φίλτρα για καμπίνες βαφής. v 600 g

Φίλτρα προσαγωγής αέρα.

Φίλτρα προσαγωγής αέρα.

Φίλτρο σκόνης με κυκλώνα και αεροφράκτη

Φίλτρο σκόνης με κυκλώνα και αεροφράκτη

Φίλτρο σκόνης.

Φίλτρο σκόνης.

Φίλτρο σκόνης.

Φίλτρο σκόνης.

Φιλτρομονάδα

Φιλτρομονάδα