Αεραγωγοί Εξαρτήματα Αεροφράκτης


0001_ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

0001_ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

001_ Αεραγωγοί εξαερισμού

001_ Αεραγωγοί εξαερισμού

002_ Αεραγωγοί εξαερισμού διαφόρων διατομών..

002_ Αεραγωγοί εξαερισμού διαφόρων διατομών..

003_ Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού

003_ Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού

004_ Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού.

004_ Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού.

005_ Αεραγωγοί εξαερισμού .

005_ Αεραγωγοί εξαερισμού .

005_Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού.

005_Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού.

006_ Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού.

006_ Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού.

006_Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού.

006_Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού.

007_Αεραγωγοί εξαερισμού και απορρόφησης

007_Αεραγωγοί εξαερισμού και απορρόφησης

008. Διακλαδωτήρας σε 2 παροχές.

008. Διακλαδωτήρας σε 2 παροχές.

008_ Διακλαδωτήρας σε 2 παροχές

008_ Διακλαδωτήρας σε 2 παροχές

009_Διακλαδωτήρας σε 3 παροχές

009_Διακλαδωτήρας σε 3 παροχές

01_Διακλαδωτήρας σε 4 παροχές.

01_Διακλαδωτήρας σε 4 παροχές.

02_ Διακλαδωτήρας σε 5 παροχές.

02_ Διακλαδωτήρας σε 5 παροχές.

03_ Διακλαδωτήρας σε 6 παροχές.

03_ Διακλαδωτήρας σε 6 παροχές.

04_ Διακλαδωτήρας σε 6 παροχές.

04_ Διακλαδωτήρας σε 6 παροχές.

04_ Διακλαδωτήρας σε 7 παροχές.

04_ Διακλαδωτήρας σε 7 παροχές.

05_Γωνία 90 μοιρών.

05_Γωνία 90 μοιρών.

06_ Κάσα στομίου για περσίδα.

06_ Κάσα στομίου για περσίδα.

06_ Συστολή

06_ Συστολή

08_ Χοάνες διάφορες

08_ Χοάνες διάφορες

09_Διάφορες χοάνες

09_Διάφορες χοάνες

1.1 Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού

1.1 Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού

1.1 Εξαρτήματα αεραγωγών.

1.1 Εξαρτήματα αεραγωγών.

1.1 Συστολή  ( κώνος )

1.1 Συστολή ( κώνος )

1.10_ Τάμπερ περιστροφικό με ρύθμιση.

1.10_ Τάμπερ περιστροφικό με ρύθμιση.

1.10_ Τάμπερ συρταρωτά διαφόρων διατομών.

1.10_ Τάμπερ συρταρωτά διαφόρων διατομών.

1.11_ Τάμπερ περιστροφικό με αντίβαρο

1.11_ Τάμπερ περιστροφικό με αντίβαρο

1.12_ Τάμπερ με μπουκάλα σε διακλαδωτήρα.

1.12_ Τάμπερ με μπουκάλα σε διακλαδωτήρα.

1.13_ Μπούκα εξόδου με πλέγμα προστασίας.

1.13_ Μπούκα εξόδου με πλέγμα προστασίας.

1.14_ Αντικραδασμικός επίδεσμος.

1.14_ Αντικραδασμικός επίδεσμος.

1.15_ Σφυκτήρες αεραγωγών με βίδα.

1.15_ Σφυκτήρες αεραγωγών με βίδα.

1.16_ Τελάρα για ένωση αεραγωγών.

1.16_ Τελάρα για ένωση αεραγωγών.

1.17_Στηρίγματα διάφορα.ανοξείδωτης κατασκευής.

1.17_Στηρίγματα διάφορα.ανοξείδωτης κατασκευής.

1.18_Καπέλο προστασίας.ανοξείδωτης κατασκευής

1.18_Καπέλο προστασίας.ανοξείδωτης κατασκευής

1.2 Καμινάδα ανοξείδωτη για λεβητα (κομπλε)

1.2 Καμινάδα ανοξείδωτη για λεβητα (κομπλε)

1.3 Aνοξείδωτη  γωνία  (ΙΝΟΧ)

1.3 Aνοξείδωτη γωνία (ΙΝΟΧ)

1.4 Βραχίoνες ευκαμπτοι για διάφορες τοπικές αναρροφήσεις.

1.4 Βραχίoνες ευκαμπτοι για διάφορες τοπικές αναρροφήσεις.

1.5 Γωνία

1.5 Γωνία

1.6 Γωνία 45 μοιρών. Γαλβανιζέ και ανοξείδωτης κατασκευής.

1.6 Γωνία 45 μοιρών. Γαλβανιζέ και ανοξείδωτης κατασκευής.

1.7 Γωνία 90 μοιρών. Γαλβανιζέ και ανοξείδωτης κατασκευής.

1.7 Γωνία 90 μοιρών. Γαλβανιζέ και ανοξείδωτης κατασκευής.

2.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ-Εγκατάσταση αεραγωγών (κεντρικού δυκτίου)

2.1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ-Εγκατάσταση αεραγωγών (κεντρικού δυκτίου)

2.2 Aεραγωγοί ανοξείδωτοι. ΙΝΟΧ

2.2 Aεραγωγοί ανοξείδωτοι. ΙΝΟΧ

2.3 Aεραγωγοί ανοξείδωτοι. ΙΝΟΧ

2.3 Aεραγωγοί ανοξείδωτοι. ΙΝΟΧ

2.6 Αεραγωγός απο Φ 100 mm ----- Φ 1500 mm ανοξείδωτης κατασκευή

2.6 Αεραγωγός απο Φ 100 mm ----- Φ 1500 mm ανοξείδωτης κατασκευή

2.7 Αεροφράκτης και κοχλίας.

2.7 Αεροφράκτης και κοχλίας.

2.8 Αεροφράκτης.

2.8 Αεροφράκτης.

2.9 Αεροφράκτης.

2.9 Αεροφράκτης.

3.0 Αεροφράκτες.

3.0 Αεροφράκτες.

3.1 Ηχοπαγίδα κυκλικής διατομής.

3.1 Ηχοπαγίδα κυκλικής διατομής.

3.3 Κοχλίας και αεροφράκτης.

3.3 Κοχλίας και αεροφράκτης.

3.4 Κοχλίας και αεροφράκτης.

3.4 Κοχλίας και αεροφράκτης.

3.6 Συστολή  (τετραγωνοστρόγγυλο )

3.6 Συστολή (τετραγωνοστρόγγυλο )

3.7 Τάμπερ με μπουκάλες on-off ορθογωνικής διατομής.

3.7 Τάμπερ με μπουκάλες on-off ορθογωνικής διατομής.

3.8 Τάμπερ συρταρωτά κυκλικής διατομής..

3.8 Τάμπερ συρταρωτά κυκλικής διατομής..

4.2 Σφικτήρες σωλήνων αεραγωγών κυκλικής διατομής.

4.2 Σφικτήρες σωλήνων αεραγωγών κυκλικής διατομής.

4.3 Εγκατάσταση αεραγωγών εξαερισμού (κεντρικού δυκτίου)

4.3 Εγκατάσταση αεραγωγών εξαερισμού (κεντρικού δυκτίου)

4.4 Εγκατάσταση αεραγωγών (κεντρικού δυκτίου) με βραχίωνες.

4.4 Εγκατάσταση αεραγωγών (κεντρικού δυκτίου) με βραχίωνες.

4.5 Διακλαδωτήρας πέντε κατευθύνσεων.

4.5 Διακλαδωτήρας πέντε κατευθύνσεων.

4.6 Διακλαδωτήρας τεσσάρων κατευθύνσεων.

4.6 Διακλαδωτήρας τεσσάρων κατευθύνσεων.

4.7 Διακλαδωτήρας δυο κατευθύνσεων με μπουκάλα on off.

4.7 Διακλαδωτήρας δυο κατευθύνσεων με μπουκάλα on off.

4.8 Διακλαδωτήρας δυο κατευθύνσεων με μπουκάλα on off.

4.8 Διακλαδωτήρας δυο κατευθύνσεων με μπουκάλα on off.

4.9 Διακλαδωτήρας δυο κατευθύνσεων.

4.9 Διακλαδωτήρας δυο κατευθύνσεων.

5.0 Διακλαδωτήρες

5.0 Διακλαδωτήρες

5.2 Διακλαδωτήρες

5.2 Διακλαδωτήρες

5.3 Διακλαδωτήρες  απορρόφησης

5.3 Διακλαδωτήρες απορρόφησης

5.4 Διακλαδωτήρες πολλαπλών κατευθύνσεων.

5.4 Διακλαδωτήρες πολλαπλών κατευθύνσεων.

5.6  Διακλαδωτήρες εξαερισμού και απορρόφησης.

5.6 Διακλαδωτήρες εξαερισμού και απορρόφησης.

5.7 Διακλαδωτήρες.

5.7 Διακλαδωτήρες.

5.8 Διάφορες κάσες για περσίδες..

5.8 Διάφορες κάσες για περσίδες..

5.9 Φέτες διαφόρων μοιρών.

5.9 Φέτες διαφόρων μοιρών.

6.0 Αεροφράκτης

6.0 Αεροφράκτης

6.1. Αεροφράκτης.

6.1. Αεροφράκτης.

Γωνία 90 μοιρών.ανοξείδωτης κατασκευής.

Γωνία 90 μοιρών.ανοξείδωτης κατασκευής.

Διάφραγμα damper

Διάφραγμα damper

Εξαερισμός ofset.

Εξαερισμός ofset.

Εξαερισμός για αποθήκευση καλαμποκιού

Εξαερισμός για αποθήκευση καλαμποκιού

Εξαεριστήρας ριζιού και καλαμποκιού

Εξαεριστήρας ριζιού και καλαμποκιού

Καμινάδα.

Καμινάδα.

Καπέλο καμινάδας

Καπέλο καμινάδας

Καπέλο καμινάδας αντιανεμικό

Καπέλο καμινάδας αντιανεμικό

Καπέλο καμινάδας σόμπας.

Καπέλο καμινάδας σόμπας.

Καπέλο προστασίας.ανοξείδωτης κατασκευής

Καπέλο προστασίας.ανοξείδωτης κατασκευής

κώνος-συστολή.ανοξείδωτης κατασκευής.

κώνος-συστολή.ανοξείδωτης κατασκευής.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού με βάση.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού με βάση.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού πουλί με βάση.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού πουλί με βάση.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού.

Περιστροφικό καπέλο τζακιού.

Σύστημα εξαερισμού σιτηρών

Σύστημα εξαερισμού σιτηρών

Σφυκτήρας με βίδα.ανοξείδωτης κατασκευής.

Σφυκτήρας με βίδα.ανοξείδωτης κατασκευής.

Τάπα καθαρισμού.ανοξείδωτης κατασκευής.

Τάπα καθαρισμού.ανοξείδωτης κατασκευής.