Σιλό πριονιδιών και σκόνης ....... Σιλό με φίλτρα και κοχλία.