Απορροφητήρες ιμαντοκίνητοι μονής και διπλής αναρρόφησης.