Απορροφητήρες τζακιού


001 Απορροφητήρες τζακιού

001 Απορροφητήρες τζακιού

002 Σέτ για να κάνετε το απλό τζάκι ενεργειακό.

002 Σέτ για να κάνετε το απλό τζάκι ενεργειακό.

003 Εναλλάκτης τζακιού.

003 Εναλλάκτης τζακιού.

004 Θερμοστάτης τζακιού FC 810

004 Θερμοστάτης τζακιού FC 810

005 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης TC 110

005 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης TC 110

006 Απορροφητήρας τζακιού 75 m3/h

006 Απορροφητήρας τζακιού 75 m3/h

007 Απορροφητήρας τζακιού 125 m3/h

007 Απορροφητήρας τζακιού 125 m3/h

008 Απορροφητήρας τζακιού   220 m3/h

008 Απορροφητήρας τζακιού 220 m3/h

009 Απορροφητήρας τζακιού 300 m3/h.

009 Απορροφητήρας τζακιού 300 m3/h.

010 Απορροφητήρας υψηλής  θερμοκρασίας 150 C

010 Απορροφητήρας υψηλής θερμοκρασίας 150 C

011 Απορροφητήρας υψηλής θερμοκρασίας για σόμπες

011 Απορροφητήρας υψηλής θερμοκρασίας για σόμπες

012 Απορροφητήρας τζακιού υψηλής θερμοκρασίας 180 C

012 Απορροφητήρας τζακιού υψηλής θερμοκρασίας 180 C

013 Απορροφητήρας τζακιού BDRS 250 m3/h

013 Απορροφητήρας τζακιού BDRS 250 m3/h

014 Απορροφητήρας για τζάκια BDRS 380 m3/h

014 Απορροφητήρας για τζάκια BDRS 380 m3/h

015 Απορροφητήρας για τζάκια.BDRS 600 m3/h

015 Απορροφητήρας για τζάκια.BDRS 600 m3/h

016 Απορροφητήρας για τζάκια BDRS  750 m3/h

016 Απορροφητήρας για τζάκια BDRS 750 m3/h

017 Απορροφητήρες για τζάκια

017 Απορροφητήρες για τζάκια

018 Απορροφητήρας  τζακιού 420 m3/h

018 Απορροφητήρας τζακιού 420 m3/h

019 Απορροφητήρας για τζάκια.800 m3/h

019 Απορροφητήρας για τζάκια.800 m3/h

020 Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας in line

020 Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας in line

021 Ανεμιστήρες για αερόθερμα Cross flow

021 Ανεμιστήρες για αερόθερμα Cross flow

022 Περσίδα τζακιού με ανεμιστήρα υψηλής θερμοκρασίας.

022 Περσίδα τζακιού με ανεμιστήρα υψηλής θερμοκρασίας.

023 Περσίδες  τζακιού με ανεμιστήρα  υψηλής θερμοκρασίας 18 w 15

023 Περσίδες τζακιού με ανεμιστήρα υψηλής θερμοκρασίας 18 w 15

024 Αερόθερμο τζακιού.

024 Αερόθερμο τζακιού.

025 Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας ΒΟ

025 Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας ΒΟ

026 BA Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας ΒΑ

026 BA Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας ΒΑ

027 Ανεμιστήρες για καμινάδες υψηλής θερμοκρασίας.

027 Ανεμιστήρες για καμινάδες υψηλής θερμοκρασίας.

028 Απορροφητήρας σε κιβώτιο για αερόθερμο τζακιού

028 Απορροφητήρας σε κιβώτιο για αερόθερμο τζακιού

029 Απορροφητήρας υψηλής θερμοκρασίας 180 C

029 Απορροφητήρας υψηλής θερμοκρασίας 180 C

030 Ανεμιστήρας για ψησταριές,υψηλής θερμοκρασίας για τζάκια και

030 Ανεμιστήρας για ψησταριές,υψηλής θερμοκρασίας για τζάκια και

Απορροφητήρας τζακιού υψηλής θερμοκρασίας 400 M3/H

Απορροφητήρας τζακιού υψηλής θερμοκρασίας 400 M3/H

Απορροφητήρες για ψησταριές.2

Απορροφητήρες για ψησταριές.2

Απορροφητήρες για ψησταριές.3

Απορροφητήρες για ψησταριές.3

Φίλτρο για τζάκια ενεργού άνθρακα.

Φίλτρο για τζάκια ενεργού άνθρακα.