Σιλό Κυκλώνες Απορροφήσεις


0. ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΛΟ

0. ΣΕΛΙΔΑ ΣΙΛΟ

0.0. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

0.0. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

001 Ξηραντήριο για πέλλετ

001 Ξηραντήριο για πέλλετ

01.Σιλό με φιλτρομονάδα.

01.Σιλό με φιλτρομονάδα.

02. Σιλό .με φιλτρομονάδες αυτόματου καθαρισμού.

02. Σιλό .με φιλτρομονάδες αυτόματου καθαρισμού.

03. Εγκατάσταση συγκροτήματος απορρόφησης ( Βομβαη, Ινδια )

03. Εγκατάσταση συγκροτήματος απορρόφησης ( Βομβαη, Ινδια )

04 Σιλό και φιλτρομονάδα

04 Σιλό και φιλτρομονάδα

04 Σιλό με κυκλώνα.

04 Σιλό με κυκλώνα.

04. Απορρόφηση .κεντρική xps ΙΝΔΙΑ

04. Απορρόφηση .κεντρική xps ΙΝΔΙΑ

05. κεντρική απορρόφηση ΕΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

05. κεντρική απορρόφηση ΕΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

05. Σιλό με φίλτρα, κοχλία και αεροφράκτη ΟΥΓΓΑΡΙΑ

05. Σιλό με φίλτρα, κοχλία και αεροφράκτη ΟΥΓΓΑΡΙΑ

06. Σιλό με κοχλία για πριονίδια και σκόνη. (ΦΙΛΤΡΟΣΙΛΟ)

06. Σιλό με κοχλία για πριονίδια και σκόνη. (ΦΙΛΤΡΟΣΙΛΟ)

07. Φιλτρομονάδα. με βαλβίδες αέρος και σιλό με αεροφράκτη.

07. Φιλτρομονάδα. με βαλβίδες αέρος και σιλό με αεροφράκτη.

08. Σιλό με κοχλία εξαγωγής για σκόνη και πριονίδια. ΦΙΛΤΡΟΣΙΛΟ

08. Σιλό με κοχλία εξαγωγής για σκόνη και πριονίδια. ΦΙΛΤΡΟΣΙΛΟ

09. Σιλό με κοχλία εξαγωγής και φιλτρομονάδα με σακκόφιλτρα.

09. Σιλό με κοχλία εξαγωγής και φιλτρομονάδα με σακκόφιλτρα.

1. Σιλό με φίλτρα κοχλία και αεροφράκτη

1. Σιλό με φίλτρα κοχλία και αεροφράκτη

1.2 Κυκλώνες

1.2 Κυκλώνες

1.2 Σιλό με δύο κυκλώνες για σκόνη και ροκανίδια.

1.2 Σιλό με δύο κυκλώνες για σκόνη και ροκανίδια.

1.3 Φιλτρομονάδα.

1.3 Φιλτρομονάδα.

1.4 Αντιρυπαντική μονάδα.

1.4 Αντιρυπαντική μονάδα.

1.5 Βαλβίδες αέρος. αυτόματου καθαρισμού.

1.5 Βαλβίδες αέρος. αυτόματου καθαρισμού.

1.5 Σιλό με φίλτρα sefal fital 2

1.5 Σιλό με φίλτρα sefal fital 2

1.6 Σιλό. με κοχλία εξαγωγής και κυκλώνα.

1.6 Σιλό. με κοχλία εξαγωγής και κυκλώνα.

1.6 Φιλτρομονάδα. απορρόφησης σκόνης.

1.6 Φιλτρομονάδα. απορρόφησης σκόνης.

1.7 Απορροφητικός πάγκος εργασίας.

1.7 Απορροφητικός πάγκος εργασίας.

1.7 Σιλό. με κοχλία εξαγωγής και σακκόφιλτρα.

1.7 Σιλό. με κοχλία εξαγωγής και σακκόφιλτρα.

1.8 Απορρόφηση σκόνης . τριβείων.

1.8 Απορρόφηση σκόνης . τριβείων.

1.8 Σιλό με σακκόφιλτρα χωρίς βάση.

1.8 Σιλό με σακκόφιλτρα χωρίς βάση.

1.9 Aπορρόφηση για σκόνη .πριονιδίων σε φιλτροσιλό.

1.9 Aπορρόφηση για σκόνη .πριονιδίων σε φιλτροσιλό.

2.0 Αναδευτήρας υλικών (χαρμανιέρα)

2.0 Αναδευτήρας υλικών (χαρμανιέρα)

2.1 Βάση σιλο

2.1 Βάση σιλο

2.2 Αεροφράκτης και κοχλίας.

2.2 Αεροφράκτης και κοχλίας.

2.3 Αεροφράκτης.

2.3 Αεροφράκτης.

2.4 Πλυντηρίδα. με κυκλώνες

2.4 Πλυντηρίδα. με κυκλώνες

2.5 Πλυντηρίδες καπνού

2.5 Πλυντηρίδες καπνού

2.6 Μπρικετομηχανές (POR MADE IN ITALY)

2.6 Μπρικετομηχανές (POR MADE IN ITALY)

2.7 Κοχλίας για πριονίδια και σκόνη.

2.7 Κοχλίας για πριονίδια και σκόνη.

2.8 Κοχλίας. εξαγωγής ( CORAL ITALY )

2.8 Κοχλίας. εξαγωγής ( CORAL ITALY )

2.9 Κοχλίας μεταφοράς για πριονιδια και σκονη.

2.9 Κοχλίας μεταφοράς για πριονιδια και σκονη.

3.0 Κοχλίας εξαγωγής σκόνης-πριονιδίων.

3.0 Κοχλίας εξαγωγής σκόνης-πριονιδίων.

3.1 Κοχλίας. εξαγωγής σκόνης και πριονιδίων.

3.1 Κοχλίας. εξαγωγής σκόνης και πριονιδίων.

3.2 Κυκλώνες

3.2 Κυκλώνες

3.2 Κυκλώνες.

3.2 Κυκλώνες.

3.3 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων πριστηρίου ξυλείας.

3.3 Κεντρική απορρόφηση πριονιδίων πριστηρίου ξυλείας.

3.4 Kυκλώνες

3.4 Kυκλώνες

3.5 Σπαστήρας (POR made in italy)

3.5 Σπαστήρας (POR made in italy)

3.6 Σιλό ανοξείδωτης κατασκευής.

3.6 Σιλό ανοξείδωτης κατασκευής.

3.7 Σιλό

3.7 Σιλό

3.8 Σιλό

3.8 Σιλό

3.9 Σιλό. με κοχλία εξαγωγής

3.9 Σιλό. με κοχλία εξαγωγής

4.2 Σιλό με κοχλία εξαγωγής και σακκόφιλτρα. ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΑ.

4.2 Σιλό με κοχλία εξαγωγής και σακκόφιλτρα. ΦΙΛΤΡΟΜΟΝΑΔΑ.

4.6 Σιλό με κοχλία εξαγωγής και φιλτρομονάδα.

4.6 Σιλό με κοχλία εξαγωγής και φιλτρομονάδα.

5.0 Παραλληλόγραμμη φιλτρομονάδα απλού τύπου.

5.0 Παραλληλόγραμμη φιλτρομονάδα απλού τύπου.

5.1 Σιλό. με σακκόφιλτρα ΦΙΛΤΡΟΣΙΛΟ

5.1 Σιλό. με σακκόφιλτρα ΦΙΛΤΡΟΣΙΛΟ

5.2 Σιλό με φίλτρα. για πριονίδια και σκόνες.

5.2 Σιλό με φίλτρα. για πριονίδια και σκόνες.

5.3 Σιλό με φίλτρα

5.3 Σιλό με φίλτρα

5.4 Σιλό με φίλτρα & αεροφράκτη για διάφορες σκόνες.

5.4 Σιλό με φίλτρα & αεροφράκτη για διάφορες σκόνες.

5.6 Σιλό με φίλτρα sefal fital

5.6 Σιλό με φίλτρα sefal fital

5.8 Σιλό χωρίς βάση

5.8 Σιλό χωρίς βάση

5.9 Σιλό χωρίς βάση με κυκλώνα.

5.9 Σιλό χωρίς βάση με κυκλώνα.

6.0 Aπορρόφηση σκόνης .πριονιδίων.CIKLONES.

6.0 Aπορρόφηση σκόνης .πριονιδίων.CIKLONES.

6.1 Εγκατάσταση συστήματος απορρόφησης

6.1 Εγκατάσταση συστήματος απορρόφησης

6.2 Εξαερισμός εργοστασίου επίπλων με απορρόφηση.

6.2 Εξαερισμός εργοστασίου επίπλων με απορρόφηση.

6.4 Φιλτρομονάδα με εκτονωτικές βαλβίδες αέρος.

6.4 Φιλτρομονάδα με εκτονωτικές βαλβίδες αέρος.

6.5 Χαρμανιέρα πλαστικών και διαφόρων υλικών

6.5 Χαρμανιέρα πλαστικών και διαφόρων υλικών

6.6 Χαρμανιέρες ( αναμικτήρες )

6.6 Χαρμανιέρες ( αναμικτήρες )

6.7 Κοχλίας εξαγωγής

6.7 Κοχλίας εξαγωγής

6.8 Κυκλώνας

6.8 Κυκλώνας

6.9 Κυκλώνας με αεροφράκτη.

6.9 Κυκλώνας με αεροφράκτη.

7.0 Συγκρότημα φιλτρομονάδας με σιλό.

7.0 Συγκρότημα φιλτρομονάδας με σιλό.

7.1 Συγκρότημα φιλτρομονάδων επεξεργασίας σκόνης.

7.1 Συγκρότημα φιλτρομονάδων επεξεργασίας σκόνης.

7.3 Σιλό με κοχλία και αεροφράκτη.

7.3 Σιλό με κοχλία και αεροφράκτη.

7.5 Σιλό με φίλτρα κοχλία και αεροφράκτη

7.5 Σιλό με φίλτρα κοχλία και αεροφράκτη

7.7 Εγκατάσταση απορρόφησης εργο ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

7.7 Εγκατάσταση απορρόφησης εργο ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Απορροφήσεις ξυλουργικών μηχανημάτων

Απορροφήσεις ξυλουργικών μηχανημάτων

Απορροφησήσεις ξυλουργικών μηχανημάτων

Απορροφησήσεις ξυλουργικών μηχανημάτων

Απορροφητήρας για εξαερισμό στα καλαμπόκια

Απορροφητήρας για εξαερισμό στα καλαμπόκια

Καπνοσυλέκτης.

Καπνοσυλέκτης.

Κοχλίας.

Κοχλίας.

Κοχλίας.

Κοχλίας.

Κυκλώνας αερομεταφοράς ελαιοπυρήνα.

Κυκλώνας αερομεταφοράς ελαιοπυρήνα.

Κυκλώνας για απορρόφηση σε ξυλουργεια.

Κυκλώνας για απορρόφηση σε ξυλουργεια.

Κυκλώνας.

Κυκλώνας.

Κυκλώνες

Κυκλώνες

Πρέσα παραγωγής μπριγκέτας

Πρέσα παραγωγής μπριγκέτας

Σπαστήρας ξύλων

Σπαστήρας ξύλων

Φίλτρο σκόνης με κυκλώνα και αεροφράκτη.

Φίλτρο σκόνης με κυκλώνα και αεροφράκτη.

Χοάνη με κοχλία μεταφοράς.

Χοάνη με κοχλία μεταφοράς.