Πάνελ δροσισμού θαλάμων μανιταριών


Πάνελ δροσισμού θαλάμων μανιταριών Ο πιο οικονομικός, και οικολογικός τρόπος μείωσης της θερμοκρασίας του χώρου. Κατάλληλα για ημίκλειστους χώρους, κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια, θαλάμους μανιταριών,εργοστάσια κ.λ.π.Χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με δυναμικό αερισμό και επιτυγχάνεται μείωση της θερμοκρασίας έως και 15 οC. Πλαίσια στήριξης panels από προφίλ αλουμινίου ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Το κόστος κατανάλωσης είναι περίπου το ένα δέκατο σε σχέση με τις κλιματιστικές μονάδες.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422