7.3 Αντιεκρηκτικού τύπου. εξαεριστήρες. Τύπος RFTX


Απορροφητήρες για αέριο Αντιεκρηκτικού τύπου με Πιστοποίηση Συμπαγής κατασκευή .ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ. Ηλεκτροκινητήρας ευρωπαικής κατασκευής, προστασίας IP κατηγορίας EEx e ll T3, 400V Μπρούτζινη επένδυση της αναρρόφησης για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων Μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα Απορροφητήρες με πιστοποίηση

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422