6.9 .Ανεμιστήρες . TURBO


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ . Ανεμιστήρας.κυκλικής διατομής. v Φτερωτή μικτής ροής, με μεγάλη διαθέσιμη στατική πίεση. v Κατασκευή από ενισχυμένο PVC. v Χαμηλής στάθμης θορύβου. v Εύκολη τοποθέτηση. v Τάση λειτουργίας 230V. v Μοτέρ 2 ταχυτήτων, κλάση προστασίας Χ2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ v Τοποθετούνται ενδιάμεσα σε δίκτυα στρογγυλών αεραγωγών.Κατάλληλοι για κουζίνες v Τοποθετώντας 2 ανεμιστήρες παράλληλα επιτυγχάνουμε διπλάσια παροχή με την ίδια στατική πίεση. v Τοποθετώντας 2 ανεμιστήρες εν σειρά επιτυγχάνουμε διπλάσια διαθέσιμη στατική πίεση με την ίδια παροχή αέρα. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ: Με Ρ1

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422