2.4 Ηλεκτροστατικά Φίλτρα


· Κατάλληλα για: · Για συγκράτηση σωματιδίων · Οσμών. · Βακτηριδίων. · Καπνού.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422