Σακόφιλτρα με κυκλώνα.


Συγκρότημα φίλτρων με κυκλώνα. Κατάλληλο για την συγκράτηση χοντρόκοκκων υλικών μέσω του κυκλώνα και εκτόνωση της σκόνης στα σακόφιλτρα.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422