Απορροφητήρας με φίλτρα για πριονίδια και σκόνες 4 ΗΡ.


Απορροφητήρας με σακκόφιλτρο για πριονίδια, 3 kw μεγάλων αποδόσεων κυλιόμενο με ρόδες, κατάλληλο για απορρόφηση πριονιδιών - ροκανιδιών- σκόνης πλαστικού  και αλλων λεπτόκοκκων υλικών. Απορρόφηση ξυλουργείου. κατασκευάζεται εξολοκλήρου από γαλβανιζέ λαμαρίνα

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422