Συγκρότημα φίλτρων σε σειρά με κυκλώνα.


Συγκρότημα φίλτρων για σπαστήρα πλαστικών σε σειρά με κυκλώνα. Κατάλληλο για την συγκράτηση χοντρόκοκκων υλικών μέσω του κυκλώνα,και εκτόνωση της σκόνης στα φίλτρα Συγκρότημα φίλτρων, σε σειρά με κυκλώνα. κεντρικό σύστημα απορρόφησης απο σπαστήρα πλαστικών και εκτόνωση σε σακκόφιλτρα.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422