Σακόφιλτρο σκόνης με κυκλώνα και αεροφράκτη


Σακόφιλτρο για κεντρική απορρόφηση σκόνης. Κυκλώνας με αεροφράκτη. Απορροφητήρας υψηλής πίεσης. Συγκρότημα 100 φίλτρων εκτόνωσης. Σακόφιλτρα πολυεστερικά

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422