Κλωβός με σακκόφιλτρο


Κλωβός με σακκόφιλτρο
Σακκόφιλτρα με κλωβό μεταλλικό για απορροφητικά συγκροτήματα σκόνης, πριονιδιών, πλαστικών κλπ.
Κατασκευάζονται σε διάφορες διαστάσεις
Κατάλληλα για απορροφητήρες πριονιδίων

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422