004 Σέτ γιά ενεργειακό τζάκι


Σέτ για να κάνετε το απλό τζάκι ενεργειακό. 1) Ανεμιστήρας 380 m3/h 2) Βάση του ανεμιστήρα 3) Συστολή εξόδου του ανεμιστήρα 4) Σπιράλ για την ένωση του ανεμιστήρα με εναλλάκτη 5) Διακλαδωτήρας για την ένωση του εναλλάκτη με τα κυβώτια στομίων. 6) Στόμια ( περσίδες ) για την προσαγωγή του θερμού αέρα στο χώρο. 7) Σφικτήρες για το σπιράλ. 8) Διακόπτης με πρόγραμμα για την αυτόματη λειτουργία του ανεμιστήρα με θερμοστάτη και ρύθμιση του αέρα δέκα τατυτήτων ( fc 810 )

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422