2.8 Περσίδες - Στόμια δυο σειρών επισκέψιμο με φίλτρο.
Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422