1.4 Αεροβαλβίδες μεταλλικές. Τύπος VMEC


Λευκές μεταλλικές αεροβαλβίδες με «λαιμό» προσαρμογής. Ρύθμιση της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου. Προσαγωγής ή απαγωγής αέρα.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422