2.5 Περσίδα - Στόμια οροφής με καμπύλα πτερύγια.


Στόμιο προσαγωγής οροφής με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταβάλουν την μορφή της δέσμης του αέρα. Μίας (ΟΚ1), δύο (ΟΚ2), τριών (ΟΚ3), ή τεσσάρων (ΟΚ4) κατευθύνσεων. Τετραγωνικού ή ορθογώνιου σχήματος. Κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL και η γεφύρωση των πτερυγίων ώστε να περιστρέφονται ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης σε χαμηλά και μέσα ύψη. Επίσης διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις: OΚ1/OΚ2/OΚ3/OΚ4-D: Με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. ΟΚ1/OΚ2-SR: Για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό. ΟΚ1/OΚ2-SR-D: Για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό και με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. ΟΚ1/OΚ2-SR-DΚ: Για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό και με ντάμπερ τύπου κλαπέ από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Στα στόμια -SR είναι δυνατή επίσης η κατασκευή του πλαισίου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και των πτερυγίων από αλουμίνιο.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422