2.1 Περσίδες, στόμια προσαγωγής αέρα.


Στόμιο προσαγωγής τοίχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια, τα εμπρός παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Επίσης διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις: Τ2Π-D: Με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. Τ2Π-E: Επισκέψιμο. Τ2Π-FA: Με φίλτρο αέρα. Τ2Π-D-E: Επισκέψιμο και με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. Τ2Π-D-FA: Με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια και φίλτρο αέρα. Τ2Π-E-FA: Επισκέψιμο με φίλτρο αέρα. Τ2Π-D-E-FA: Επισκέψιμο με φίλτρο αέρα και ντάμπερ από αλουμίνιο ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. Τ2Π-SR: Για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό. Τ2Π-SR-D: Για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό και με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια. Τ2Π-SR-DΚ: Για τοποθέτηση απ' ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό και με ντάμπερ τύπου κλαπέ από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Στα στόμια -SR είναι δυνατή επίσης η κατασκευή του πλαισίου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και των πτερυγίων από αλουμίνιο.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422