Τάμπερ με χειριστήριο απλό


Κυκλικό τάμπερ για ρύθμιση του αέρα απο μακριά με διακόπτη απλό.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422