Αεραγωγοί μονωμένοι


Αεραγωγοί μονωμένοι Αεραγωγοί εξαερισμού-κλιματισμού ορθογωνικής η τετράγωνης διατομής σε διάφορες διαστάσεις, και πάχος λαμαρίνας. Μόνωση με υαλοβαμβακα 3cm η φελλοπολτό η διπλών τοιχωμάτων με πολυουρεθάνη,ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές υγροποιήσεις.

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422