025 Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας ΒΟ


Ανεμιστήρας υψηλής θερμοκρασίας. Κατάλληλοι για μεταφορά ζεστού αέρα BO m3/h min Pa w B0 90 60 2500 50 16 B0 120 150 2650 75 18 BO 135 205 2650 85 42 BO 150 240 2650 110 48

Για συμβουλές Αγοράς, Ιδέες & Υποστήριξη Προϊόντων επικοινωνήστε στο 2310 781 422