Φίλτρα ενεργού άνθρακα


0.0.Μονάδα ενεργού άνθρακα. 31,500 m3/h.

0.0.Μονάδα ενεργού άνθρακα. 31,500 m3/h.

0.1 Μονάδα ενεργού άνθρακα 16.000 m3/h

0.1 Μονάδα ενεργού άνθρακα 16.000 m3/h

0.2 Κυβώτιο ενεργού ανθρακα 16.000  m3/h

0.2 Κυβώτιο ενεργού ανθρακα 16.000 m3/h

1.0 Απόλυτα φίλτρα HEPA H10 H11 H13 H14

1.0 Απόλυτα φίλτρα HEPA H10 H11 H13 H14

1.2 Κόκκοι άνθρακα

1.2 Κόκκοι άνθρακα

1.3 Μονάδα Ενεργού Ανθρακα

1.3 Μονάδα Ενεργού Ανθρακα

1.4 .Φίλτρα . (Πρόφιλτρα τύπου Z-LINE)

1.4 .Φίλτρα . (Πρόφιλτρα τύπου Z-LINE)

1.5 .Φίλτρα . (Ρολά κλάσης F)

1.5 .Φίλτρα . (Ρολά κλάσης F)

1.6. Φίλτρα .(  ενεργού άνθρακα )

1.6. Φίλτρα .( ενεργού άνθρακα )

1.7 .Φίλτρα .( Σακκόφιλτρα με σάκους )

1.7 .Φίλτρα .( Σακκόφιλτρα με σάκους )

1.8. Φίλτρα .(Ρολά κλάσης G)

1.8. Φίλτρα .(Ρολά κλάσης G)

1.9 .Φίλτρα .( PAINT STOP)

1.9 .Φίλτρα .( PAINT STOP)

2.0. Φίλτρα .κλάσης F ( Σταθερά σακκόφιλτρα )

2.0. Φίλτρα .κλάσης F ( Σταθερά σακκόφιλτρα )

2.1 .Φίλτρα. κλάσης G ( Πρόφιλτρα σε Z-line )

2.1 .Φίλτρα. κλάσης G ( Πρόφιλτρα σε Z-line )

2.2. Φίλτρα. κλάσης G ( Πρόφιλτρα επίπεδα )

2.2. Φίλτρα. κλάσης G ( Πρόφιλτρα επίπεδα )

2.3- Φίλτρα- κλάσης H ( Απόλυτα φίλτρα )

2.3- Φίλτρα- κλάσης H ( Απόλυτα φίλτρα )

2.4. Φίλτρα λίπους ανοξείδωτα

2.4. Φίλτρα λίπους ανοξείδωτα

2.5. Φίλτρα λίπους αλουμινίου

2.5. Φίλτρα λίπους αλουμινίου

2.6. Φίλτρα άνθρακα .σε κασετίνα

2.6. Φίλτρα άνθρακα .σε κασετίνα

2.7 .Φίλτρα άνθρακα .σε φυσίγγια

2.7 .Φίλτρα άνθρακα .σε φυσίγγια

2.8 .Φίλτρο .κλάσης G ( Πρόφιλτρα με χάρτινο πλαίσιο )

2.8 .Φίλτρο .κλάσης G ( Πρόφιλτρα με χάρτινο πλαίσιο )

2.9 Φίλτρο οικολογικής καμπίνας

2.9 Φίλτρο οικολογικής καμπίνας

3.0. Καμπίνα καπνίσματος.

3.0. Καμπίνα καπνίσματος.

3.1. Καμπίνα καπνίσματος .για 2-3 άτομα (Compact)

3.1. Καμπίνα καπνίσματος .για 2-3 άτομα (Compact)

3.2. Καμπίνα καπνίσματος. για 4-5 άτομα (Mezzo)

3.2. Καμπίνα καπνίσματος. για 4-5 άτομα (Mezzo)

3.3. Καμπίνα καπνίσματος .για 6-7 άτομα (Espace)

3.3. Καμπίνα καπνίσματος .για 6-7 άτομα (Espace)

3.4. Καμπίνα καπνίσματος. για 12-14 άτομα (Plaza)

3.4. Καμπίνα καπνίσματος. για 12-14 άτομα (Plaza)

Eπιλογές φίλτρων

Eπιλογές φίλτρων

Εφαρμογές φίλτρων

Εφαρμογές φίλτρων

Μέθοδοι μετρήσεων.

Μέθοδοι μετρήσεων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Προφίλτρο για το τρακτέρ στο ράντισμα

Προφίλτρο για το τρακτέρ στο ράντισμα

Τοποθετημένο φίλτρο ενεργού άνθρακα με καπέλο

Τοποθετημένο φίλτρο ενεργού άνθρακα με καπέλο

Φίλτρο άνθρακα για το τρακτέρ

Φίλτρο άνθρακα για το τρακτέρ

Φίλτρο για γεωργικά φάρμακα ενεργού άνθρακα.

Φίλτρο για γεωργικά φάρμακα ενεργού άνθρακα.

Φίλτρο για τζάκια ενεργού άνθρακα

Φίλτρο για τζάκια ενεργού άνθρακα

Φίλτρο ενεργού άνθρακα ZET LINE

Φίλτρο ενεργού άνθρακα ZET LINE

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα για βάση

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα για βάση